Kallelse till extra årsmöte!

Umeå Föreningsråd kallar till extra årsmöte.

Till det extra årsmötet är ni välkomna med ert ombud.

 

Anledningen till det extrautlysta årsmötet är följande:

Varken verksamhets- eller den ekonomiska berättelsen var klara i enlighet med stadgarna             för att revisorerna skulle kunna fullgöra sitt uppdrag. Därför ville inte revisorerna ge styrelsen ansvarsfrihet utan begärde ett extra årsmöte. Årsmötet beslutade att utlysa ett extra årsmöte till den 23 april. Årsmötet beslutade även att återremittera framtagning av verksamhetsberättelse , resultat- och balansräkning samt begära ny revisionsberättelse för att kunna behandla dem på det extra årsmötet som utlystes till den 23 april. Pga. den uppkomna situationen kunde årsmötet inte fullföljas, utan avslutades här för att göras om från början vid det extrautlysta årsmötet.

 

Datum: onsdagen den 23 april 2014

Tid: kl. 18.00

Plats: Umeå Folkets Hus

 

Vi bjuder på fika!

 

Anmäl ert deltagande till det extra årsmötet senast den 21 april 2014 här.

 

Övrig information:

Ombud: Medlemsföreningen utser en person som ombud, fullmakt finns här

Aktuella handlingar: läggs ut när de är klara på Umeå Föreningsråds hemsida:http://umeaforeningsrad.se/om/dokument

 

VÄLKOMNA!

Inbjudan kulturlunch 3 april

Välkommen till kulturlunchen den 3 april kl 11.30-13.00. Köp mat på TC och kom ner till Ägir.

Åsa Sandström, ordf i kulturföreningsrådet UNITED kommer inleda ett samtal om

Umeås kulturhistoria – kulturdebatt  år 1913 vs 2014 - de kulturella parallellerna.

Välkomna

önskar

Åsa Sandström kulturföreningsrådet UNITED och Mikael Rubin, Umeå Föreningsråd

Inbjudan kulturlunch 6 mars

Välkommen till terminens andra kulturlunch, Torsdag 6:e mars kl 11.30-13.00. 

Dagens inbjudna gäst heter Tina Nilsson. Tina är projektledare och driver ett projekt som heter Ideella krafter som vänder sig till alla föreningar i Umeå med kranskommuner. Projektet erbjuder en webbplats där föreningar kan lägga upp ideella uppdrag de vill ha hjälp med och som personer som vill göra en ideell insats kan anmäla sitt intresse till. http://www.ideellakrafter.se/

Lunchen köpes som vanligt i TC och medtas ner till Ägir, Umeå Folkets Hus

vänligen

Åsa Sandström, kulturförenings rådet United och Micke Rubin, Umeå förenignsråd

Inbjudan till årsmöte!

Umeå Föreningsråd inbjuder till seminarium och årsmöte.

Till årsmötet är ni välkomna med ert ombud.

 

Datum: tisdagen den 25 mars 2014

Tid: kl. 18.00

Plats: Hörsal D, Lindellhallen/Samhällsvetarhuset vid Umeå universitet

OBS! Ändrad plats.

 

Vi bjuder på fika!

 

Anmäl ert deltagande till årsmötet senast den 21 mars 2014 här.

 

Övrig information:

Ombud: Medlemsföreningen utser en person som ombud, fullmakt finns på hemsidan.

Senaste dag för motion: den 4 mars till info@umeaforeningsrad.se

Aktuella handlingar: läggs ut när de är klara på www.umeaforeningsrad.se

 

VÄLKOMNA!

 

Kulturluncher

 

KULTURLUNCH I UMEÅ

Första torsdagen varje månad träffas kulturlivet (till vilka vi inte definierar vem som tillhör eller ej! alla som vill känna sig del är välkomna!) i Umeå för gemensamt mingel, mat och utbyte av tankar.

Värdar denna termin är Kulturföreningsrådet UNITED tillsammans med Umeå Föreningsråd. Första lunchen 2014 blir torsdag 6e Februari 11.30-13.00. Terminens första inbjudna gäst är Kristina Kalén från Västerbottens museum och ämnet är: Rock Art in sapmi

Upplägget är enkelt: man köper sin mat på TC och går sedan ner i lokalen ÄGIR (där Umeå Folkets Hus bjuder på lokalen!) och äter tillsammans. Den som är värd håller efter maten i ett kort ”program” där man får informera om sånt som kan röra alla, sånt som är på gång osv – väldigt KORT-fattat, max 4-5 minuter.

Det startade som ett initiativ av Umeå Teaterförening som var värd för att bjuda in, boka lokal och ta emot anmälningar av dom som vill prata inför alla, samt hålla i samtalet. Varje termin får en ny organisation ta över stafettpinnen. Allt sker ideellt i nätverket.

Medlemsföreningar år 2014

 

Medlemsföreningar år 2014

Umeå Föreningsråd har vid årsmötet 2013-03-19 beslutat om stadgeändring gällande medlemskap i Umeå Föreningsråd. Vid årsmötet fastställdes medlemsavgiften till 100 kr med början år 2014. Föreningar som finns upptagna i kommunens föreningsregister ges inträde i Umeå Föreningsråd genom inbetalning av medlemsavgiften.

Medlemsavgiften sätts in på bankgiro nr: 5486-7072 senast den 15 mars 2014.

Föreningsrådets ändamål

Föreningsrådet har till ändamål att stödja utveckling och samarbete mellan

medlemsföreningar med säte i Umeå Kommun. Föreningsrådet är partipolitiskt och religiöst neutralt. Föreningsrådet ska stödja verksamhet som leder till kommuninnevånarnas sociala, kulturella och fysiska utveckling och därigenom höja innevånarnas livskvalitet.

Föreningsrådet ska uppfylla sitt ändamål genom att:

  • Vara remissorgan för anslutna föreningar gentemot kommunala myndigheter.
  • I samarbete med Umeå Fritid och Fritidsnämnden, ska Umeå Föreningsråd ha möjlighet att yttra sig innan Fritidsnämnden och Umeå Fritid fattar beslut som rör Föreningsrådets medlemmar.
  • Vara språkrör för medlemsorganisationerna och driva frågor som rör bidrag, lokaler m.m.
  • Anordna seminarier/konferenser inom Föreningsrådets verksamhetsområde.
  • Verka för en ökad internationell förståelse och medverka till internationella kontakter och utbyten.
  • Skapa nätverk mellan medlemsföreningar.
  • Skapa nätverk med andra aktörer som gagnar föreningslivet. Till exempel med olika kommunala enheter som föreningsbyrån och dylikt.
  • Vara civila samhällets röst i det kommunala utvecklingsarbetet.
  • Ta initiativ till att driva gemensamma projekt, för Umeå Föreningsråds medlemmar.·

Ytterligare fördelar med att vara medlem är Mer >

Hemmavinsten

Umeå Föreningsråd har startat lanseringen av det lokala lotteriet Hemmavinsten.

Lotteriet vänder sig till alla föreningar i Umeå kommun. Hemmavinsten är en ny stor möjlighet för kommunens föreningar till nya intäkter.

I Umeå har Ersboda SK och Gimonäs Umeå IF (GUIF) redan anmält sitt intresse för Hemmavinsten.

Lars Lindgren, vice ordförande i Umeå Föreningsråd, är ansvarig för marknadsföringen av Hemmavinsten i Umeå.

Vill du veta mera om Hemmavinsten kontakta Lars Lindgren.

E-mail: lars.lindgren@sverigesforeningar.se

Mobil: 073-180 32 62

Ordförandemöte 24 september 2013

 

Välkommen till Ordförandemöte!

Umeå Föreningsråd erbjuder ett tillfälle för ordförande/kontaktpersoner från olika föreningar att träffas och diskutera gemensamma frågor.

Kvällens tema är SAMVERKAN. Hur föreningar som enskild aktör kan samarbeta med andra föreningar? Finns det behov av att samverka med andra föreningar? I så fall vad, hur o.s.v.

Vi kommer att ta upp diskussion kring de enkäter som Umeå Föreningsråd skickade ut och därefter blir en öppen diskussion.

Träffen är ett bra tillfälle att diskutera med andra föreningar samt att berätta mer om din egen.

Vi tror att det finns mycket att vinna på samverkan och mycket som föreningar kan lära av

varandra och hjälpa varandra med. Vi vill att ni ska få ta del av det engagemang, den kunskap och de resurser som finns i alla Umeås föreningar.

När: 24 september 2013

Tid: 18:30

Var: Umeå Folketshus, sal Embla

Vi bjuder på fika

Anmäl dig till ordförandemötet senast den 22 september 2013 här.

Vid behov av kontakt ring helst 09:00-16:00: 070-219 97 54

VÄLKOMNA!

Enkät – Placeringen av det nya badhuset i Umeå

Umeå Föreningsråd har i en enkät undersökt vad föreningarna i Umeå har för synpunkter gällande placeringen av det nya badhuset i Umeå. Totalt har 40 svar inkommit och av dessa har 37 svarat nej på frågan om de tycker att placeringen är bra med ett badhus mitt i centrum (kvarteret Nanna). Se sammanställningen över enkätsvaren här.

Lennart Frostesjö vid Umeå Föreningsråd har skrivit en insändare till VK angående badhusenkäten. Läs insändaren ”Föreningsstöd för badhus i centrum saknas”.

Nyhetsbrev april 2013

Nu kan du läsa vårt senaste nyhetsbrev. I aprilnumret skriver vi bl.a. om Umeå Föreningsråds årsmöte, stadgeändring, inbjudan till föreläsning samt information om ”hemmavinsten”. Läs mera här: Nyhetsbrev april 2013