Umeå Föreningsråd hade ett medlemsmöte den 15 september
där alla fick lära sig mera om den nationella överenskommelsen.’
Detta är samlat i den bifogade texten Referat om ÖK