Hur agerar du som vuxen inom föreningsidrotten?

Idrotten är en stor arena för barn och unga och för många av dem är föreningsidrotten en stor och viktig del av livet. I föreningen möter vuxna ibland barn som far illa, det kan vara missbruk och våld i hemmet, mobbning i skolan eller föreningen.

Vuxna som finns runt idrottande barn har en betydelsefull roll i att upptäcka och agera vid misstanke om att ett barn far illa. Vad kan du som vuxen göra? Hur ska du agera? Vilket ansvar har idrottsföreningen?

Möt Rädda Barnens psykoterapeut och socionom Maud Jonsson som föreläser och presenterar handledningen ”vid misstanke om att ett barn far illa”.   rädda barn1

Datum: torsdag 6 november
Tid: 18:30-20:30
Plats: Idrottens Hus, Dragongatan 1, Umeå

Anmäl dig här senast 3 november

Läs inbjudan (pdf)