Föreningen SEÖN (Social ekonomi i övre Norrland) inbjuder alla idéburna/
ideella organisationer inom ideella sektorn/civila samhället/sociala ekonomin
till Dialogkonferens torsdag 11 december kl 9.30-16.00 i Umeå.

Läs mera om anmälan m.m. här