Välkommen till medlemsmöte med Umeå Föreningsråd!

Onsdagen den 21 januari kl 18.30 – 20.30 på Umeå Folkets Hus

På medlemsmötet kommer vi att presentera svaren i den enkätundersökning som gjordes i höstas och som gett oss underlag på hur verksamheten ska bedrivas 2015.

  • Vi kommer att presentera två möjliga projekt som kan startas i Umeå Kommun. Det är ett integrationsprojekt som vi tror att politiker och föreningsliv är intresserad av.
  •  Det andra är att kolla förutsättningar att göra en årlig föreningsgala.
  •  Vi tar även upp de åsikter som politiker och tjänstemän har lämnat till oss om Umeå Föreningsråd och som handlar om projekt, ekonomi, och förtroende kring föreningslivet i Umeå.

 Anmälan senast måndag den 19 januari här.

 

Välkomna!