Det är mycket glädjande att fler föreningar i Umeå kommun vill bli medlemmar i Umeå Föreningsråd.

Vid styrelsesammanträdet den 7 januari 2015 beviljade styrelsen ansökningar om medlemskap från följande föreningar:

  • Umeå Dansimperium
  • Furunäs/Bullmarks IK
  • Röbäcks Skidklubb
  • Rädda Barnens Ungdomsförbund i Umeå