Välkommen till Umeå Föreningsråds årsmöte!

Medlemsföreningar kallas till seminarium och årsmöte.

Detta är den tid då vi alla träffas, beslutar och lär av varandra.

Till årsmötet är ni välkomna med ert ombud.

Tid/datum: tisdag 31 mars kl. 18.00 – 20.30

Plats: 76:an, Storgatan 76. Lokal Maskrosen

18.00 Maria Hall från Viva introduktion informerar om kommunens integrationsarbete med
nyanlända vuxna. Hon ger exempel på hur civilsamhället kan hitta mötesplatser.
Hur kan föreningslivet ha betydelse?

18.30 Fika och därefter årsmöte
Praktisk information:

Ombud: medlemsförening utser en person som ombud, fullmakten finns att hämta här.

Stadgar: Gällande stadgar finns att hämta här.

Senaste dag för motion: den 28 februari till info@umeaforeningsrad.se

Sista anmälningsdag: den 15 mars här.

Aktuella handlingar: finns tillgängliga senast 15 mars här

Välkomna!