Umeå Föreningsråd har vid styrelsemötet den 4 februari 2015 beslutat att godkänna Frivilligcentralen som medlem i Umeå Föreningsråd.

Vi hälsar Frivilligcentralen välkommen som ny medlem.