Vid styrelsesammanträdet den 4 mars 2015 beviljade styrelsen ansökningar om medlemskap från Ersboda Slöjdförening och Unbound.

Vi hälsar Ersboda Slöjdförening och Unbound välkomna som nya medlemmar i Umeå Föreningsråd.