Tisdagen den 31 mars 2015 höll Umeå Föreningsråd sitt årsmöte. Årsmötet inleddes med information av Maria Hall och Jannike Jacobs om kommunens integrations-arbete. De båda beskrev kommunens flyktingmottagning och SFI:s undervisning, särskilt det friskvårdsarbete som SFI bedriver både inom och utanför skolundervisningen. Umeå Föreningsråds medlemsföreningar erbjöds möjlighet att delta/ medverka i denna friskvårdsaktivitet.

Efter seminariet var det dags för årsmöte. Årsmötet fastställde bl.a. den omfattande verksamhetsplanen för 2015-2016.

Årsmötet valde också en ny styrelse och den består av följande personer:

 

Lars Lindgren, ordförande (omvald)

Maja Larsson, vice ordförande (ny ledamot)

Britt-Inger Ärlebro, sekreterare (omvald)

Johannes Nyqvist, kassör (ny ledamot)

Lennart Frostesjö

Ove Nordin

Kent Pettersson (ny ledamot)

Birahima Wade (ny ledamot)