VIPGALANS syfte är att bidra till att Öppen Gemenskap kan utveckla verksamheter för barn och vuxna som lever i social utsatthet i Umeå.

Läs mer om VIPGALAN 2015 här.