Umeå Föreningsråd har vid styrelsemötet den 26 augusti 2015 beslutat att godkänna föreningen Gaia-Projektet som medlem i Umeå Föreningsråd.

Vid hälsar Gaia-Projektet välkommen som ny medlem.