Senast den 1 februari 2016 ska kontrolluppgifter för inkomståret 2015 ha kommit in till skatteverket.