Vi välkomnar Berättarnät Norr som medlem
Föreningens syfte är att fungera som kontaktnät för människor som är intresserade av muntligt berättande.