Årsmötet genomfördes på ett bra och positivt sätt. Särskilt att nämna är att årsmötet beslutade att höja medlemsavgiften till 200 kronor per medlemsorganisation.

Följande personer blev valda på årsmötet:

Ordförande                      ( 1 år )

Lars Lindgren                   (omval)

 

Ledamöter                       ( 2 år )

Ove Nordin                       (omval)

Jennie Larsson                (nyval)

Irja Sedaghati                   (nyval)

Agne Arvidsson               (nyval)

 

Ledamöter                       ( 1 år )

Birgitta Wallin                   (nyval)

Kristina Edström              (nyval)

 

Revisor                             ( 1 år )

Gunnar Wahlberg           (omval)

Tapio Tamminen             (omval)

 

Valberedning                  ( 1 år )

Ann-Marie Lindgren       (omval)

Mikael Rubin                    (omval)