Det är snart dags för medlemsmöte

 

Vi träffas torsdag den 24 november kl. 18.30 – 20.00 på Umeå Energi Arena vatten (Sporthallen)

Lokal: Guldrummet

 

På medlemsmötet kommer medlemsföreningarna ge Umeå Föreningsråd vägledning på hur verksamheten ska vara för 2017.

 

Frågor som behandlas är följande:

Vilka förväntningar har medlemsföreningarna på Umeå Föreningsråd?

Vilka förväntningar har Umeå Föreningsråd på medlemsföreningarna?

Umeå Föreningsråds uppdrag.

Umeå Föreningsråds ändamål.

Kommunens regelverk runt bidrag till föreningslivet

 

Anmälan senast:

Styrelsen vill ha er anmälan senast onsdag 23 november till följande adress: info@umeaforeningsrad.se

 

 

Med vänlig hälsning

 

Styrelsen

_____________________
gm Lars Lindgren ordförande Umeå Föreningsråd

Mobil: 073-180 32 62