Till samtliga medlemsföreningar!

Valberedningen för Umeå Föreningsråd söker nomineringsförslag för val av styrelse inför Umeå Föreningsråds årsmöte 2017. Läs mer om valberedningens nomineringsinformation här.

Valberedningen har beslutat att förlänga nomineringstiden till den 12 mars.