Representanter från äldrenämnden, kulturnämnden, individ- och familjenämnden samt fritidsnämnden är inbjudna för att informera vad som är på gång inför 2018. Senaste nytt från Umeå Föreningsråd presenteras. Kostnad hotellfrukost: 50 kr/person för medlemsföreningar samt 100 kr/person för övriga. Anmälan och betalning senast söndag 5 november. Anmälan bekräftas till info@umeaforeningsrad.se och betalning ska vara gjord till Umeå Föreningsråds bankgiro 5486-7072. Frågor ring 073-1803262 eller e-post lars.lindgren@sverigesforeningar.se