Till samtliga medlemsföreningar!

Valberedningen för Umeå Föreningsråd söker nomineringsförslag för val av styrelse inför Umeå Föreningsråds årsmöte 2018. Läs mer om valberedningens nomineringsinformation här.