Nu marknadsför Umeå Föreningsråd mötesplatsen www.frivillig.se/norr.

Det är en mötesplats för föreningar och volontärer på internet.

Genom att finnas på frivillig.se kan ni komma i kontakt med och få frivilliga till ert arrangemang, projekt m.m.

Föreningen ska först registrera sig och sedan presentera intressanta uppdrag för allmänheten. Det är gratis att annonsera på Frivillig.se.

Endast frivilliga och helt oavlönade uppdrag eller idé utan primärt vinstsyfte får annonseras, sammanföras och förmedlas på Frivillig.se.

Umeå Föreningsråd lanserar hemsidan för allmänheten 1 september 2012 så att intresserade volontärer kan ansluta sig till intressanta uppdrag. Därför är det bra om ni har lagt in de uppdrag ni planerar i höst redan nu.

Kontakta Kurt Lundström om du undrar något. kurt@umeaforeningsrad.se alt. 070-219 97 54