Umeå Koloniträdgårdsförening bildades 1917 och har funnits på sin nuvarande plats sedan 1969. Markområdet arrenderas av Umeå Kommun och består av 63 lotter med stuga samt en gemensam föreningsstuga.

Koloniträdgårdar har funnits i Sverige i över 100 år. I Europa betydligt längre. Flera generationer stadsbor har via koloniträdgårdar fört odlingstraditionen vidare. Koloniträdgårdar är en del av det svenska kulturarvet. Det är en resurssnål form av närrekreation, bra för folkhälsan och ett steg på vägen för ett hållbart samhälle.

Grinden är öppen för allmänheten lördagar och söndagar i juni, juli och augusti kl 10.00 – 16.00.

Söndag 12 augusti kl 10.00 – 17.00 deltar Umeå Koloniträdgårdsförening i riksarrangemanget TUSEN TRÄDGÅRDAR. Då blir det guidningar inom området, miniföreläsningar, fikaförsäljning, lotteri, plantförsäljning m m. Allmänheten inbjuds att besöka vårt vackra koloniområde. Här finns mer information: http://www.tradgardsriket.se/

Vill du veta mer om Umeå Koloniträdgårdsförening?

Kontakta oss på: info@umeakolonitradgard.se

Hemsida: www.umeakolonitradgard.se