Umeå Föreningsråd bjuder in till ordförandeträff. Är du ordförande för en förening? Då är detta någonting för dig.

Dag och plats: Torsdag 16 augusti på Kyrkstugan vid Nydalasjön

Dryck och smörgås serveras från kl 18.00, kl 18.30 börjar ordförandeträffen.

Tema: Dialog och samverkan

Anmälan till ordförandeträffen gör du senast söndag 13 augusti genom nedanstående länk:

http://umeaforeningsrad.se/foreningsrad-tipsar/anmalan

E-post: info@umeaforeningsrad.se

Välkommen!

 

Rapport från Integrationsmötet 16 september