Årsmöte

Årsmötet 2018 är måndagen den 26 mars kl. 18.30 – 20.30

Plats: Umeå Folkets Hus

Vid föreningsmöte har varje medlemsförening en röst.

Umeå Föreningsråd kallar till årsmöte.

Motioner till årsmötet ska ställas till styrelsen senast den 4 mars.

Tips till dig som vill ställa motion till Umeå Föreningsråds årsmöte Motionsmall

Årsmöte 2018

Här kan du ladda ner                           Kallelse 2018

Här kan du ladda ner                           Nominering 2018

Här kan du ladda ner                           Fullmakt

Här kan du ladda ner                           Verksamhetsberättelse 2017

Här kan du ladda ner                           Verksamhetsplan 2018

Här kan du ladda ner                           Resultat och balansräkning 2017

 

Årsmöte 2017

Här kan du ladda ner                           Kallelse 2017

Här kan du ladda ner                           Fullmakt 2017

Här kan du ladda ner                           Nominering 2017

Här kan du ladda ner                           Verksamhetsberättelse 2016

Här kan du ladda ner                           Verksamhetsplan 2017

Här kan du ladda ner                           Årsredovisning räkenskapsåret 2016

 

Årsmöte 2016

Här kan du ladda ner                          Kallelse 2016

Här kan du ladda ner                          Nominering 2016

Här kan du ladda ner                          Fullmakt 2016

Här kan du ladda ner                          Verksamhetsplan 2016

Här kan du ladda ner                          Verksamhetsberättelse 2015

 

Årsmöteshandlingar 2015

Kallelse till årsmöte 2015

Dagordning 2015

Fullmakt 2015

Umeå Föreningsråds stadgar

Årsredovisning räkenskapsåret 2014

Revisionsberättelse 2014

Motion – Rabatt vid annonsering

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsberättelse 2014

 

Årsmöteshandlingar 2014 – Extra årsmöte

Kallelse till Umeå Föreningsråds extra årsmöte 2014

Revisionsberättelse 2013 – Årsredovisning räkenskapsåret 2013

Verksamhetsberättelse 2013 (1)

Verksamhetsplan 2014

Föredragningslista 2014-04-23

Ombudsfullmakt 2014-04-23

Stadgar 2014

 

Årsmöteshandlingar 2014

Årsmötesprogram 2014

Verksamhetsberättelse 2013 (1)

Verksamhetsplan 2014

Kallelse

Föredragningslista 2014

Ombudsfullmakt 2014

Stadgar 2014

Årsmötesprotokoll 2014-03-25

 

Årsmöteshandlingar 2013

Stadgeförslag 2013

Föredragslista

Kallelse

Ombudsfullmakt 2013

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsplan 2013

Svar på motion

Årsmötesprotokoll 2013-03-19

 

Årsmöteshandlingar 2012

Proposition för 2012 (förslag på stadgeändring): Proposition

Ombudsfullmakt för 2012: Ombudsfullmakt 2012

Föredragslista: Föredragslista

Verksamhetsplan: Verksamhetsplan 2012 rev A

Verksamhetsberättelse: Verksamhetsberättelse

 

Årsmöteshandlingar för 2011

Stadgar för 2011: Nuvarande stadgar

Årsmötesprotokoll från 2011: Årsmöte 2011