Förtroendevalda

 

Umeå Föreningsråds styrelse 2016 – 2017

 

Ordförande

Lars Lindgren

Mobil: 073-1803262

E-post: lars.lindgren@sverigesforeningar.se

 

Vice Ordförande

Agne Arvidsson

E-post: agne_arvidsson@telia.com

 

Sekreterare

Vakant

 

Kassör

Vakant

 

Styrelseledamot

Ove Nordin

E-post: ove.umedalensif@telia.com

 

 

 

Våra revisorer är:

Tapio Tamminen

Gunnar Wahlberg

 

 

Valberedning: 

Styrelsen får i uppdrag att utse en ny valberedning