Logo (289x118)

Inbjudan kulturlunch 8 maj

Välkommen till en ny kulturlunch denna gång 8 maj.

OBS! Vi kommer hålla till på TC plan 2 (ej ägir). där vi har 30 platser reserverade för kulturlunchen. Tid som vanligt kl 11.30-13.00. samtalet börjar kl 12.00

Inbjuden gäst är Lasse Jacobsson, ordf tekniska nämnden som ska berätta lite mer om processen kring  ”Apberget” och Mer >

Logo (289x118)

Ny styrelse vald i Umeå Föreningsråd

Vid Umeå Föreningsråds extra årsmöte den 23/4 2014 valdes en ny styrelse för det kommande verksamhetsåret.

Till ny ordförande valdes Lars Lindgren.

Nya ledamöter som valdes in i styrelsen: Britt-Inger Ärlebro (sekreterare) och Elin Magnusson.

Övriga ledamöter i styrelsen: Samuel Mehret (kassör), Mikael Rubin, Lennart Frostesjö och Ove Nordin.

Efter det att det extra Mer >

Logo (289x118)

Kallelse till extra årsmöte!

Umeå Föreningsråd kallar till extra årsmöte.

Till det extra årsmötet är ni välkomna med ert ombud.

 

Anledningen till det extrautlysta årsmötet är följande:

Varken verksamhets- eller den ekonomiska berättelsen var klara i enlighet med stadgarna             för att revisorerna skulle kunna fullgöra sitt uppdrag. Därför ville inte revisorerna ge styrelsen ansvarsfrihet utan begärde ett Mer >

Logo (289x118)

Inbjudan kulturlunch 3 april

Välkommen till kulturlunchen den 3 april kl 11.30-13.00. Köp mat på TC och kom ner till Ägir.

Åsa Sandström, ordf i kulturföreningsrådet UNITED kommer inleda ett samtal om

Umeås kulturhistoria – kulturdebatt  år 1913 vs 2014 - de kulturella parallellerna.

Välkomna

önskar

Åsa Sandström kulturföreningsrådet UNITED och Mikael Rubin, Umeå Föreningsråd

Mer >
Logo (289x118)

Inbjudan kulturlunch 6 mars

Välkommen till terminens andra kulturlunch, Torsdag 6:e mars kl 11.30-13.00. 

Dagens inbjudna gäst heter Tina Nilsson. Tina är projektledare och driver ett projekt som heter Ideella krafter som vänder sig till alla föreningar i Umeå med kranskommuner. Projektet erbjuder en webbplats där föreningar kan lägga upp ideella uppdrag de vill ha Mer >

Logo (289x118)

Inbjudan till årsmöte!

Umeå Föreningsråd inbjuder till seminarium och årsmöte.

Till årsmötet är ni välkomna med ert ombud.

 

Datum: tisdagen den 25 mars 2014

Tid: kl. 18.00

Plats: Hörsal D, Lindellhallen/Samhällsvetarhuset vid Umeå universitet

OBS! Ändrad plats.

 

Vi bjuder på fika!

 

Anmäl ert deltagande till årsmötet senast den 21 mars 2014 här.

 

Övrig information:

Ombud: Medlemsföreningen utser en person som ombud, fullmakt finns Mer >

Logo (289x118)

Kulturluncher

 

KULTURLUNCH I UMEÅ

Första torsdagen varje månad träffas kulturlivet (till vilka vi inte definierar vem som tillhör eller ej! alla som vill känna sig del är välkomna!) i Umeå för gemensamt mingel, mat och utbyte av tankar.

Värdar denna termin är Kulturföreningsrådet UNITED tillsammans med Umeå Föreningsråd. Första lunchen 2014 blir torsdag 6e Februari 11.30-13.00. Terminens Mer >

Logo (289x118)

Medlemsföreningar år 2014

 

Medlemsföreningar år 2014

Umeå Föreningsråd har vid årsmötet 2013-03-19 beslutat om stadgeändring gällande medlemskap i Umeå Föreningsråd. Vid årsmötet fastställdes medlemsavgiften till 100 kr med början år 2014. Föreningar som finns upptagna i kommunens föreningsregister ges inträde i Umeå Föreningsråd genom inbetalning av medlemsavgiften.

Medlemsavgiften sätts in på bankgiro nr: 5486-7072 senast Mer >

Hemmavinsten

Umeå Föreningsråd har startat lanseringen av det lokala lotteriet Hemmavinsten.

Lotteriet vänder sig till alla föreningar i Umeå kommun. Hemmavinsten är en ny stor möjlighet för kommunens föreningar till nya intäkter.

I Umeå har Ersboda SK och Gimonäs Umeå IF (GUIF) redan anmält sitt intresse för Hemmavinsten.

Lars Lindgren, vice ordförande i Umeå Mer >

Ordförandemöte 24 september 2013

 

Välkommen till Ordförandemöte!

Umeå Föreningsråd erbjuder ett tillfälle för ordförande/kontaktpersoner från olika föreningar att träffas och diskutera gemensamma frågor.

Kvällens tema är SAMVERKAN. Hur föreningar som enskild aktör kan samarbeta med andra föreningar? Finns det behov av att samverka med andra föreningar? I så fall vad, hur o.s.v.

Vi kommer att ta Mer >