Om oss

Umeå Föreningsråd är en sammanslutning av alla ideella föreningar som har sin verksamhet inom Umeå kommun. Föreningsrådet är partipolitiskt och religiöst neutralt. Visionen är att Umeå Föreningsråd skall vara en kraftfull representant för alla ideella föreningar inom Umeå kommun, och verka för ett möjlighetsskapande föreningsklimat.

 

Vårt uppdrag är att utveckla det GEMENSAMMA föreningslivet i Umeå

Som paraplyorganisation arbetar vi med det övergripande inom föreningslivet i Umeå.

 

Vi ordnar möten där politiska företrädare träffar föreningsledare och möjligheten att ställa frågor som är till nytta för sin förening.

 

Vi ger föreningarna inkomstmöjligheter genom att ansluta sig till Umeås egna föreningslotteri Hemmavinsten.

 

Vi arbetar även med frågor om den nationella överenskommelsen inom det sociala området, där vi inom Umeå ska stärka de idéburna som röstbärare och öka mångfalden inom hälso- och sjukvård samt omsorg.

 

Vi vill samverka inom kommunen med frågor om internationell verksamhet med Umeås vänorter i fokus.

 

Vi ser ett stort mervärde att samla föreningslivet där det anordnas föreningsmässa och konferenser i syfte att stärka och utveckla föreningslivet.

 

Vart finns vi?

Adressen till Umeå Föreningsråds kontorslokal är:

Skolgatan 40

903 25 Umeå

 

Kan vi hjälpa dig och din förening?

- Självklart, alla vi som arbetar inom Umeå Föreningsråd har mångårig erfarenhet och kompetens från föreningslivet. Kontakta oss så gör vi vårt bästa för att hjälpa till, ingen fråga är för stor eller för liten.